Zasady współpracy

Współpraca między Kancelarią a Klientem możliwa jest w oparciu o umowę stałej obsługi prawnej bądź w oparciu o umowę zlecenia prowadzenia konkretnego postępowania.

W celu umożliwienia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej jak największej liczbie osób ceny świadczonych usług kształtowane są w sposób elastyczny uwzględniający możliwości finansowe Klientów oraz zakres świadczonej pomocy.

Zważywszy na fakt, że każda sprawa ma swój niepowtarzalny charakter, a nakład pracy jest uzależniony od wielu aspektów, honorarium jest ustalane indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od:

  • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy

  • przewidywanego nakładu pracy

  • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia

  • wartości przedmiotu sprawy.

Cena usługi określona zostaje po dokonaniu analizy stanu faktycznego i otrzymanej od Klienta dokumentacji. Kancelaria Radcy Prawnego rozlicza się z klientami zarówno według stawki godzinowej, jak również na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

© 2017 Amadeusz Małysza         wykonanie eball